மாலத்தீவு விவகாரம் குறித்து அண்ணாமலை!

Raghu | 10 January 2024


இந்திய பிரதமர், அண்மையில் லட்சத்தீவுக்கு அரசு முறை பயணமாகச் சென்று வந்தார். அவர் சென்று வந்த புகைப்படங்களைத் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்து

read more at