"லேகியம் விற்பவர்போல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அண்ணாமலை" நக்கலாக தாக்கி பேசிய ஆர்.பி.உதயகுமார்

Alan klindan | 7 February 2024


" அண்ணாவை, அம்மாவை பற்றி அண்ணாமலை பேசிய பின்னரும் தன்மானத்தை இழந்து எங்களால் அவர்களுடன் இருக்க முடியாது. அ.தி.மு.க-வை, அண்ணாமலை என்ன... ஆண்டவனால்கூட தொட்டு பார்க்க முடியாது லேகியம் விற்பவர்போல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அண்ணாமலை" என முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கூறியுள்ளார்

read more at