தில்லி விநியோகக் கொள்கை வழக்கு: சி.எம். கெஜ்ரிவால் எஸ்.சி.

22 March 2024


வரிவிதிப்புக் கொள்கையுடன் தொடர்புடைய பணத்தைத் துப்புரவு செய்வதில் ED-யால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக அர்வின்ட் கேஜ்ரிவால் தனது மனுவை திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டார். மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் சிங்வி வழக்கறிஞருக்கு மனுவை திரும்பப் பெற அவர்கள் விரும்புவதாக அறிவித்தார். நீங்கள் அங்கு செல்லலாம் (நீதிமன்றத்திற்கு முன்னர்) பதிவேட்டில் ஒரு மின்னஞ்சல் எழுதுங்கள். நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம்" என்று நீதிபதி கான்னா சிங்வியிடம் கூறினார்.

read more at