9 மாதத்தில் 11,704 மில்லியன் யூனிட் - தமிழகத்தில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி அதிகரிப்பு

Mallinithya | 16 January 2024


அதிகரித்து வரும் மின்சாரத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதில் காற்றாலை உற்பத்தித் துறை முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.2023 ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் 11,704 மில்லியன் யூனிட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. நிதியாண்டு நிறைவடைவதற்குள் 12000 மில்லியன் யூனிட் என்ற அளவைக் கடப்பதுடன், கடந்த நிதியாண்டைவிட கூடுதலாக காற்றாலை மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய வாய்ப்புள்ளது என இந்திய காற்றாலை மின் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத் தலைவர் கஸ்தூரி ரங்கையன் தெரிவித்தார்.

read more at