தமிழக வெற்றி கழகம்! எழுத்து பிழை விமர்சனத்தால் அப்செட்! கட்சியின் பெயரை திருத்த நடிகர் விஜய் முடிவு?

17 February 2024


கடந்த 4ஆம் தேதி விஜய் தனது கட்சியின் பெயரை தமிழக வெற்றி கழகம் என அறிவித்தார். கட்சி உதயமானது முதல் அந்த பெயர் குறித்து சிலர் விவாதங்களை முன் வைத்துள்ளனர். அதாவது வெற்றிக் கழகமா, வெற்றி கழகமா என கேட்டு வந்தனர். எழுத்து பிழை இருப்பதாக அறிஞர்கள் கூறுவதை நடிகர் விஜய் ஏற்றுக் கொண்டு கட்சியின் பெயரில் வெற்றிக்கு பக்கத்தில் க் என்ற எழுத்தை சேர்க்க முடிவு செய்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

read more at