இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார் தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்ய பிரதா சாகு!

Mallinithya | 22 January 2024


இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்ய பிரதா சாகு இன்று வெளியிட்டார். தமிழ்நாட்டில் 6.18 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் ஆண் வாக்காளர்களை விட பெண் வாக்காளர்கள் அதிகம் என்று கூறியுள்ளார். இந்நிலையில், திண்டுக்கல் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வெளியிட்டனர்.

read more at