குப்பையில் பணம் சம்பாதிக்கும் முகேஷ் அம்பானி..

26 February 2024


முகேஷ் அம்பானி தலைமையிலான ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தற்போது பயோ கேஸ் தயாரிப்பில் 50 க்கும் மேற்பட்ட கம்பிரஸ்ட் பயோகேஸ் (CBG) நிலையங்களை அமைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. ஆலைகளுக்கான மூலப்பொருட்கள் அதாவது கழிவுகள் குறிப்பாகக் கரும்பு சக்கைகளை பயன்படுத்த உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

read more at