நிலவில் தரையிறங்க தயாராகும் ஜப்பான் லேண்டர்:

Mallinithya | 19 January 2024


சந்திர சுற்றுப் பாதையில் நுழைந்த சில நாட்களில், ஜப்பானின் ஸ்மார்ட் லேண்டர் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் மூன் (SLIM) அதன் இலக்கை நெருங்கி உள்ளது. லேண்டர் நிலவில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கினால், நிலவில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கிய (Soft Landing) செய்த 6-வது நாடு என்ற பெருமையை ஜப்பான் பெரும். இந்த விண்கலம் வெள்ளிக்கிழமை நிலவில் தரையிறங்க தயாராகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

read more at