வாரத்தில் 4 நாட்கள் வேலை, 3 நாட்கள் விடுமுறை ஜெர்மனியில் புதிய ஏற்பாடு

Mallinithya | 31 January 2024


பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் வாரத்தில் 4 நாட்கள் வேலை 3 நாட்கள் விடுமுறை திட்டத்தை ஜெர்மனி அறிமுகம் செய்துள்ளது. இது அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு சோதனை அடிப்படையில் செயல்படுத்தப்படும். இதன்மூலம் ஊழியர்களுக்கு போதிய ஓய்வு கிடைக்கும். விரும்பியதை செய்ய முடியும். புத்துணர்ச்சி பெறுவார்கள். மீண்டும் பணிக்கு திரும்பும் போது முழு அர்ப்பணிப்புடன் வேலை செய்து உற்பத்தி திறனை மேம்படுத்துவார்கள் என்று நம்புகின்றனர்.

read more at