மாஸ்கோவில் நடைபெற்ற பயங்கரவாதத் தாக்குதலை காங்கிரஸ் கண்டனம் செய்துள்ளது.

23 March 2024


மாஸ்கோவில் நடைபெற்ற பயங்கரவாதத் தாக்குதலை காங்கிரஸ் கண்டிக்கிறது. மார்ச் 22 அன்று மாஸ்கோவில் ஒரு பெரிய இசைக் கூடாரத்தில் தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் வெடித்தனர். பயங்கரவாதம் மனிதகுலத்திற்கும் சமாதானத்திற்கும் மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலாகும்.

read more at