ஜேம்ஸ் பாண்ட் ஸ்டைல்.. PS5 கண்ட்ரோல் மூலம் இயக்கப்பட Afeela EV கார்.. ஆளில்லாமல்

Raghu | 10 January 2024


தொழில்நுட்பத்தால் நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத சாதனைகளை அறிவியல் நிகழ்த்தி வருகிறது. அந்த வரிசையில் ஜப்பானின் மிக முக்கியமான இரண்டு நிறுவனங்களான சோனி

read more at