காசோலைக்கான பணம்: சிபிஐ மாஹுவா மொய்த்ராவின் இல்லத்தை சோதனையிடுகிறது.

23 March 2024


மத்திய புலனாய்வு அலுவலகம் மாஹுவா மொய்த்ராவின் இல்லத்தில் சோதனைகளை நடத்தியது. இந்த சோதனைகள் CBI வியாழனன்று முன்னாள் TMC பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு எதிராக FIR தாக்கல் செய்ததை அடுத்து வந்தன.

read more at