எம்ஜிஆரையும் விட்டு வைக்காத AI..

4 March 2024


ஆர்ட்டிபீஷியல் இன்டலிஜன்ஸ் என்ற AI தொழில்நுட்பம் தற்போது திரைத்துறையில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அந்த வகையில், தற்காலத்திய இளைஞராக கண்ணுக்கொரு வண்ணக்கிளி என்று பாடல் பாடியபடி ஏக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றில் எம்ஜிஆர் காணப்படுகிறார். இது எம்ஜிஆர் ரசிகர்களை கவரும் வகையில் மாஸ் காட்டி வருகிறது.

read more at