ஒரே ஆண்டில் 85% சரிந்த ஸ்டார்ட்அப் முதலீடு! தமிழகத்தின் நிலை ரொம்பவே மோசம்

15 February 2024


ட்ராக்ஸ்ன் ஜியோ என்ற அமைப்பு மாநிலம் வாரியாக ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கு எந்தளவுக்கு நிதி கிடைத்துள்ளது என்பது குறித்த தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளது. இதில் தமிழ்நாட்டிற்குக் கிடைக்கும் நிதி தான் மிகக் கடுமையாகக் குறைந்துள்ளது. கடந்த 2022இல் தமிழகத்திற்கு 1.7 பில்லியன் (14 ஆயிரம் கோடி) நன்கொடையாகக் கிடைத்த நிலையில், இந்தாண்டு 85% குறைந்து அது வெறும் 255 மில்லியன் டாலராக (2 ஆயிரம் கோடி) உள்ளது.

read more at