தமிழ்நாட்டின் சாதனை.. குஜராத் முதல் கர்நாடகா வரை பொறாமைப்படும் வெற்றி..! #EV

Mallinithya Ragupathi | 13 February 2024


இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு அனைத்து மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியாக ஈவி துறையில் முடிசூடா மன்னனாக உள்ளது. இந்தியாவின் எலக்ட்ரிக் கார், பைக் ஆகியவை தயாரிப்பில் சுமார் 40 சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தயாராகும் அளவுக்கு மாநிலத்தின் ஈவி துறை உள்ளது. குறிப்பாக எலக்ட்ரிக் இரு சக்கர வாகன தயாரிப்பில் தமிழ்நாட்டின் பங்கீடு சுமார் 70 சதவீதமாகும். இதன்படி 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழ்நாட்டின் EV தொழில்துறை மட்டுமே சுமார் 40 பில்லியன் டாலரை தொடும் வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

read more at