2023-24ம் ஆண்டிற்கான நம்மாழ்வார் விருது!!

Mallinithya | 25 January 2024


மாநில வேளாண்மை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் அங்கக வேளாண்மையில் ஈடுபடுவதோடு பிற அங்கக விவசாயிகளுக்கும் கைகொடுக்கும் மூன்று அங்கக விவசாயிகளுக்கு “நம்மாழ்வார் விருது" வழங்குவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி கோ.சித்தர், கே.வெ.பழனிச்சாமி, கு. எழிலன் ஆகியோருக்கு ரொக்கப்பரிசு, சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கம் வழங்கப்பட உள்ளது.

read more at