ஸ்தம்பித்தது ஈரோடு... ஜவுளி துறையை அதிரவிட்ட மத்திய அரசு 43 B(H)..

28 February 2024


ஈரோட்டையே இன்று ஸ்தம்பிக்க வைத்திருக்கும், புதிய வருமான வரி சட்டம் 43 B(h). இதன்படி, தங்கள் வணிக கடன் நிலுவைகள் 45 நாட்களுக்கு மேலே சென்றிருந்தால், அவை வருமானமாக கருதப்படும். அதற்கு வருமான வரியும் செலுத்த வேண்டும். இந்த சட்டமாற்றமானது, ஜவுளித்துறையை நேரடியாக பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குகிறது என்கிறார்கள். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஈரோட்டில் ஜவுளி கடைகள் முழுவதுமே அடைக்கப்பட்டு, 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விசைதறி உரிமையாளர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

read more at