1,400 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்யும் விமான நிறுவனம்?

15 February 2024


ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனம் தனது பணியாளர்களைக் குறைக்கும் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியுள்ளது. எனினும் எத்தனை ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்ற சரியான எண்ணிக்கையை உறுதிப்படுத்தவில்லை. தற்போது வணிக நாளிதழான எகனாமிக் டைம்ஸ், ஸ்பைஸ்ஜெட்விமான நிறுவனம் தனது மொத்த ஊழியர்கள் எண்ணிக்கையில் இருந்து சுமார் 15 சதவீதம் பேரை பணிநீக்கம் செய்யும் என்று கூறி இருக்கிறது.

read more at