"பஞ்சுமிட்டாய் சாப்பிட்டால் கேன்சர் வருமா" உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்!

Alan klindan | 8 February 2024


புதுச்சேரி கடற்கரை சாலை மற்றும் சுற்றுலா தலங்களில் வடமாநில இளைஞர்கள் விற்கும் பிங்க் நிற பஞ்சுமிட்டாயில் கேன்சரை உருவாக்கக்கூடிய ரசாயனம் கலக்கப்படுவதை உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். அவற்றை பறிமுதல் செய்து சோதனை செய்தனர். அதில் ரோடமின்-பி (RHODAMINE-B) என்ற விஷ நிறமி இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது ஊதுவத்தி மற்றும் தீப்பெட்டியில் வண்ணத்திற்காக பூசப்படும் விஷ நிறமியாகும்.

read more at